Łac. Prunus domestica 'Cacanska Najbolia'

Wyhodowana w Jugosławii z odmian 'Węgierka Wangenheima' i 'Węgierka Pożegacza' (typ 'Węgierki Zwykłej'). Szczepione na siewce ałyczy rośnie bardzo silnie, a na siewce 'Węgierki Wangenheima' średnio silnie, nawet słabo. Na ałyczy tworzy rozłożystą koronę. Dojrzewa  na przełomie VIII/IX. Owoce duże lub bardzo duże, o granatowej skórce z intensywnym nalotem. Miąższ zielonkawy, łatwo odchodzi od pestki.  Zapylacze: 'Cacanska Lepotica', 'Stanley'.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl