Łac. Juniperus media 'Pfitzeriana'

Odmiana o krzaczastej formie, silnie rosnąca, po 10 latach osiaga 1 m wysokości przy 2-3 m średnicy. Ulistnienie dwupostaciowe, w młodości w formie igieł, natomiast w starszych egzemplarzach w formie łusek. Małe wymagania glebowe.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl