Łac. Pinus mugo var. pumilio

Krzaczasta, karłowa forma kosodrzewiny, o rozpostartym, płaskokulistym, ścielącym się pokroju. Osiąga wysokość 150 cm. Małe wymagania glebowe, duża zdolność przystosowawcza do warunków siedliska. Wymaga pełnego naświetlenia.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl