Łac. Fraxinus excelsior 'Jaspidea'

Silnie rosnące drzewo o szerokiej koronie. Pędy żółte. Liście wiosną zielone, latem żółte. Preferuje gleby żyzne, wilgotne.

© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl