Łac. Acer platanoides 'Globosum'

Odmiana kulista. Korona bardzo gęsta, regularna, początkowo kulista, u starszych drzew spłaszczona. Rozwijające się liście czerwonawe, później zielone. Doskonała odmiana do obsadzania ulic i parków.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl