Łac. Mahonia media 'Charity'

Odmiana o dużych liściach i żółtych kwiatach. Odmiana wrażliwa na mrozy.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl