Jeśli nie znalazłeś interesującej Cię informacji - wyślij zapytanie o poradę

Rośliny te sprzedawane są z tzw. ‘gołym korzeniem’, bez bryły korzeniowej lub z bryłą zawiniętą w siatkę wraz z torfem. W celu prawidłowego posadzenia drzewka kopiemy dołek ok. 30-50 cm głębokości i ok. 40 cm szerokości, wypełniamy go do połowy ziemią kompostową, przemieszaną z przekompostowanym obornikiem, lub inną żyzna, bogatą w składniki pokarmowe ziemią. Dłuższe korzenie należy skrócić do ½ długości ( nie zawijać korzeni ! ), namoczyć przed posadzeniem i umieścić w dołku ( wcześniej zalanym wodą ) . Rośliny, które zostały zakupione z systemem korzeniowym zawiniętym w siatkę ( wraz z torfem ), sadzimy bezpośrednio do wcześniej przygotowanego dołka ( wraz z siatką !). Drzewka szczepione nisko, przy szyjce korzeniowej sadzimy tak, aby miejsce szczepienia znajdowało się tuż nad ziemią. Pędy boczne rośliny skracamy o 1/3 długości, co gwarantuje nam większy procent przyjęcia rośliny. Nawożenie rozpoczynamy od końca marca do końca lipca ( sadzone wiosną nawozimy mniejszymi dawkami po ok. 6 tygodniach od posadzenia ).

Data publikacji: 2007-10-09
Strony: 1

© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl