Łac. Pterocarya fraxinifolia

Drzewo dorastające do 20-30 m wysokości, wielopniowe. Liście pierzaste, ciemnozielone. Owocem jest oskrzydlony orzeszek. Wymaga wilgotnych gleb oraz słonecznego stanowiska. Stosowana w parkach w pojedynczych nasadzeniach.
© 2007 Tracz - wszelkie prawa zastrzeżone
Tel.: 0801-000-714 | tracz@tracz.pl